knikbioreactors
dil
xəbər

KNIK BIO will attend RAFT 13 meeting at Florida USA from Oct.27th to Oct.30th

Saat: 2019-10-22

KNIK BIO will attend RAFT 13 meeting at Florida USA from Oct.27th to Oct.30th

daha ətraflı bax

KNIK BIO 10l 100l 1000l bioreacotor system instruction

Saat: 2019-09-19

KNIK BIO 10l 100l 1000l bioreacotor system instruction

daha ətraflı bax

A COMPLEX VACCINES MANUFACTURING PROCESS BY USING KNIK BIO FERMENTTATION TANK

Saat: 2018-10-30

A COMPLEX VACCINES MANUFACTURING PROCESS BY USING KNIK BIO FERMENTTATION TANK

daha ətraflı bax

How can we sterilize the stainless steel standard tank before fermentation?

Saat: 2018-05-07

How can we sterilize the stainless steel standard tank before fermentation?

daha ətraflı bax

What is the difference between mechanically agitated bioreactor system and airlift bioreactor system?

Saat: 2018-04-11

What is the difference between mechanically agitated bioreactor system and airlift bioreactor system?

daha ətraflı bax

200L2000L GMP automatic fermenter bioreactors for domestic company pass SAT

Saat: 2018-04-04

200L2000L GMP automatic fermenter bioreactors for domestic company pass SAT

daha ətraflı bax

Vaccine bioreactors passed the FAT

Saat: 2017-10-13

Vaccine bioreactors passed the FAT

daha ətraflı bax

Stainless steel standard tank sterilization steps

Saat: 2017-09-11

Stainless steel standard tank sterilization steps

daha ətraflı bax

Mexico Guests perchase 50L solid fermenter

Saat: 2016-07-15

Mexico Guests perchase 50L solid fermenter

daha ətraflı bax

Italy Guests acceptance fermenter|bioreactor

Saat: 2015-09-21

Italy Guests acceptance fermenter|bioreactor

daha ətraflı bax
ƏSAS SƏHİFƏ əvvəlki 1 2 sonrakısonuncu - Cəmi 11 1 Cari səhifə / Ümumi 2 10 səhifə başına qeyd
xəbər
    E-mail
    Copyright © 2016-2020 Knik Technology All Rights Reserved.