Knikbioreaktory
   język   
Fermentory półprzewodnikowe

Fermentacja na ciele stałym [SSF] mini

Fermentor półprzewodnikowy

  • Opis
  • Zapytanie ofertowe
Opis

Fermentacja w stanie stałym [SSF] została ostatnio uznana za najtańszą i bardziej przyjazną dla środowiska w stosunku do zanurzonej fermentacji płynnej [SLF] w produkcji produktów o wartości dodanej opartych na przemyśle, takich jak enzymy, biopaliwa i tym podobne. Podsumowano zalety i wady SSF i SLF. Podkreślono główne mikroorganizmy, które zajmowały kluczową pozycję w osiąganiu absolutnych procesów SSF. Typowa charakterystyka procesu i produkcji wybranego bioreaktora została uwzględniona w koncepcji SSF. Zgłoszono zastosowania tego procesu w różnych sektorach gospodarki, takich jak fermentacja przemysłowa, przemysł rolno-spożywczy i kontrola środowiska. Ten przegląd miał na celu zebranie rozproszonej literatury na temat obecnego stanu wiedzy na temat SSF, jego zalet i wad w stosunku do SLF i ich różnych zastosowań.

Wielowarstwowe systemy wyładowcze szufladowe, system ciśnienia pulsacyjnego

Skontaktuj się z nami
Copyright © 2016-2020 Knik Technology Wszelkie prawa zastrzeżone.